Zaloguj się

Witamy, serdecznie w jedynym w Polsce Rejestrze Jeży Hodowlanych.

Dołącz do nas i zarejestruj swoje domowe jeże. Rejestracja jest bezpłatna.

Wybierz z menu poniżej interesujący Cię rejestr. Dziękujemy za Twoje zgłoszenie.

Dane podawane w formularzach są dobrowolne, a kolory jeży są nieweryfikowane przez nas.

Odpowiedzialność za treść zgłoszenia, a także zarejestrowany kolor jeża ponosi osoba rejestrująca – prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane zawarte w formularzu.

Zapraszamy do przeglądania naszego głównego serwisu http://jezpigmejski.org.

Administratorem danych jest POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79 REGON 364454992. NIP 6642134461 KRS 0000616649. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Stowarzyszenie nasze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów.

I. Dane Osobowe:
W czasie korzystania z serwisu http://stowarzyszenie.jezpigmejski.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zarejestrowania jeży pigmejskich, aktualizacji danych o jeżach pigmejskich oraz zarejestrowania hodowli. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Dane osobowe przetwarzamy w celu identyfikacji jeży pigmejskich, aby zminimalizować chów wsobny oraz zbierać i analizować dane statystyczne na temat pochodzenia jeży w Polsce, czasu ich życia, powodu śmierci.

Dane związane z zrzeszonymi w Stowarzyszeniu hodowlami i miłośnikami jeży pigmejskich, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy odwiedzającymi nasze serwisy, a osobami specjalizującymi się w jeżach pigmejskich.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Komu możemy przekazać dane?

Nie udostępniamy danych osobom trzecim, wyjątkiem są podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organa ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czas przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane bezterminowo, chyba, że nastąpiło cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

II. Serwis https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org
Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Korzystanie z formularzy rejestracyjnych jest bezpłatne.

W serwisie obowiązują zasady:
zasada minimalizacji danych – przetwarzanie danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W związku z tym od użytkowników wymagamy podania Imienia i pierwszej litery nazwiska, miasta oraz adresu email. Dane te są niezbędne do rejestracji i późniejszej aktualizacji informacji o zarejestrowanym jeżu.
zasada integralności i poufności – przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w serwisie https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org.

VI. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie oraz usuwanie.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, – przenoszenia danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Formularz usunięcia danych osobowych

2. Formularz rejestracji jeża

3. Formularz zmiany właściciela jeża

4. Formularz aktualizacji przodków jeża

5. Formularz aktualizacji zdrowia jeża

 

Rejestracja hodowli, dostępna jest tylko dla członków Stowarzyszenia.
.