Zaloguj się

Witamy, serdecznie w jedynym w Polsce Rejestrze Jeży Hodowlanych.

Dołącz do nas i zarejestruj swoje domowe jeże. Rejestracja jest bezpłatna.

Wybierz z menu poniżej interesujący Cię rejestr. Dziękujemy za Twoje zgłoszenie.

Dane podawne w formularzach są dobrowolne, a kolory jeży są nieweryfikowane przez nas.

Odpowiedzialność za treść zgłoszenia, a także zarejestrowany kolor jeża ponosi osoba rejestrująca – prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane zawarte w formularzu.

Zapraszamy do przeglądania naszego głównego serwisu http://jezpigmejski.org.

Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79 REGON 364454992. NIP 6642134461 KRS 0000616649. Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Stowarzyszenie nasze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów.
I. Dane Osobowe:
W czasie korzystania z serwisu http://stowarzyszenie.jezpigmejski.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zarejestrowania jeży pigmejskich, aktualizacji danych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane będą przetwarzane bezterminowo, chyba, że nastąpiło cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
II. Serwis https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org
Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Korzystanie z formularzy rejestracyjnych jest bezpłatne.
W serwisie obowiązują zasady:
zasada minimalizacji danych – przetwarzanie danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W związku z tym od użytkowników wymagamy podania Imienia i pierwszej litery nazwiska, miasta oraz adresu email. Dane te są niezbędne do rejestracji i późniejszej aktualizacji informacji o zarejestrowanym jeżu.
zasada integralności i poufności – przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w serwisie https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org.
Dla bezpieczeństwa Państwa danych zastosowano następujące środki:
protokół szyfrowania SSL – zapewnia poufność i integralność transmisji danych
bezpieczeństwa – serwer oraz serwis zabezpieczone są programami antywirusowymi, do danych mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby, logowanie do serwisu przez administratora jest rejestrowane, dane nie są modyfikowane, usuwane, rozszerzane czy niszczone w sposób nieautoryzowany;
zasada rozliczalności – wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające poprawienie, usunięcie danych osobowych;
VI. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie oraz usuwanie.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, – przenoszenia danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Formularz usunięcia danych osobowych

2. Formularz rejestracji jeża

3. Formularz zmiany właściciela jeża

4. Formularz aktualizacji przodków jeża

5. Formularz aktualizacji zdrowia jeża

 

Rejestracja hodowli, dostępna jest tylko dla członków Stowarzyszenia.
.