Zaloguj się

Przypominamy, że rejestracja jest bezpłatna.
Prosimy o wypełnienie jak największej ilości informacji.

Jeśli nie masz zarejestrowanej hodowli, zapraszamy – dołącz do nas.
Rejestrując swoją hodowlę, ustalisz prefiks hodowcy. Zapraszamy.

Dane adresowe zgłaszającego

 • Każdy jeż hodowlany (jeż pigmejski, jeż domowy) może być zarejestrowany.
  Oznaczenia literowe stosowane w świadectwach pochodzenia:
  A = Brak zarejestrowanych rodziców , lub przynajmniej jedno z rodziców nie jest zarejestrowane.
  B = rodzice są zarejestrowani i co najmniej jedno z dziadków nie jest zarejestrowane.
  C = wszyscy rodzice i dziadkowie są zarejestrowani , ale co najmniej jedno z pradziadków nie jest.
  D = wszyscy rodzice i pradziadkowie są zarejestrowani , ale co najmniej jedno z prapradziadków nie jest.
  Brak liter = rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie są zarejestrowani.

  Informujemy, że: Administratorem danych jest POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79 REGON 364454992. NIP 6642134461 KRS 0000616649. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Stowarzyszenie nasze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów. I. Dane Osobowe: W czasie korzystania z serwisu http://stowarzyszenie.jezpigmejski.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zarejestrowania jeży pigmejskich, aktualizacji danych o jeżach pigmejskich oraz zarejestrowania hodowli. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane osobowe przetwarzamy w celu identyfikacji jeży pigmejskich, aby zminimalizować chów wsobny oraz zbierać i analizować dane statystyczne na temat pochodzenia jeży w Polsce, czasu ich życia, powodu śmierci. Dane związane z zrzeszonymi w Stowarzyszeniu hodowlami i miłośnikami jeży pigmejskich, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy odwiedzającymi nasze serwisy, a osobami specjalizującymi się w jeżach pigmejskich. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Komu możemy przekazać dane? Nie udostępniamy danych osobom trzecim, wyjątkiem są podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organa ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Czas przetwarzania danych? Dane będą przetwarzane bezterminowo, chyba, że nastąpiło cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. II. Serwis https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Korzystanie z formularzy rejestracyjnych jest bezpłatne. W serwisie obowiązują zasady: zasada minimalizacji danych – przetwarzanie danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W związku z tym od użytkowników wymagamy podania Imienia i pierwszej litery nazwiska, miasta oraz adresu email. Dane te są niezbędne do rejestracji i późniejszej aktualizacji informacji o zarejestrowanym jeżu. zasada integralności i poufności – przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w serwisie https://stowarzyszenie.jezpigmejski.org. VI. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie oraz usuwanie. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, – przenoszenia danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane statystyczne jeża

 

Pochodzenie jeża

 

Matka

 

Dziadkowie od strony matki

 

Ojciec

 

Dziadkowie od strony ojca

 

Pozostali przodkowie od strony matki lub dziadka (pradziadkowie i prapradziadkowie)

 

Kolor Twojego (zgłaszanego) jeża

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Antyspam